Webbutik

MENY

Fordonsresurser, Förstärkningsresurser - en tillgång inom Trafikverkets krishantering.

Dokumentbeteckning: 2017:206

Trafikverket äger och förvaltar ett antal tillfälliga broar. Broarna är i första hand avsedda att användas vid krissituationer i samhället. De kan även användas vid ordinarie planerade projekt. Hälften av broresursen ska alltid vara tillgänglig för akuta händelser.

Föreliggande dokument är avsett att vara en hjälp vid planering och projektering av tillfälliga broar. Dokumentet ger en överblick över typer, spännvidder, trafik laster etcetera. Dessutom beskrivs översiktligt några exempel på utförda objekt.
Artikelnr: TVD-36500