Webbutik

MENY

Fordonsresurser Årsrapport 2019

Dokumentbeteckning: 2020:074

Inom Fordonsresurser har året som gått präglats av fortsatt etablering samt verksamhetsutveckling. Förvaltningen av vägfordon inom Trafikverket flyttades successivt över till Fordonsresurser under 2018 och anses nu vara samlad och färdigimplementerad inom Fordonsresurser. När det gäller beredskap så har inte förmågenivåerna och beställningarna från kund fastställts, vilket förhoppningsvis kommer att ske under 2020. Under året har spårfordon varit uthyrda till SJ AB i Norrlandstrafiken enligt tidigare signerat uthyrningsavtal. Beredskapsresursers verksamhet har utvecklas avseende brobyggnationer. Broar har byggts på uppdrag av olika delar av Trafikverket men även på uppdrag av kommuner, där en helt ny bro, av typ Unibridge uppfördes i Sundsvall. Under året har även en bro byggts i egen regi för första gången.
Artikelnr: TVD-59475