Webbutik

MENY

Flygutredning 2019-2023 - utredning inför beslut om allmän trafikplikt

Dokumentbeteckning: 2019:117

Trafikverket har utrett behovet av flygtrafik inför att nuvarande flygavtal upphör i oktober 2019. Om behovet kvarstår, eller ytterligare flyglinjer kan motiveras för åtgärd, ska allmän trafikplikt införas och vid behov trafiken upphandlas.
Artikelnr: TVD-45754