Webbutik

MENY

Fasadåtgärder som bullerskydd

Dokumentbeteckning: 2018:142

Trafikverket genomför årligen bullerskyddsåtgärder för hundratals miljoner kronor för att skydda närboende från trafikbuller. Ett sätt är att förbättra befintliga fasaders ljudreduktion. Projektering av fasadåtgärder för befintliga bostadsbyggnader är komplicerat, eftersom det är en mängd olika variabler som påverkar möjligheten att nå en hög ljudreduktion. Det handlar exempelvis om byggnadens konstruktion, material och utförande av fasadens olika delar.

Reviderad april 2018. Alla bilagor är inkluderade och länkade från innehållsförteckningen. Version 1 publicerades på trafikverket.se.
Artikelnr: TVD-19519