Webbutik

MENY

Förstudie livscykelanalys i planering och projektering

Dokumentbeteckning: 2012:182

Syftet med denna studie är att ge ett underlag för hur klimatpåverkan och energianvändning från infrastrukturhållning kan integreras i beslutsunderlag, för att:
• beslutsunderlag dels ska bli mer fullständiga och dels harmoniserade så att det skapar jämförbarhet mellan infrastrukturprojekt
• skapa förutsättningar för att styra mot mindre klimatpåverkan i hela processen (planering, projektering, byggande, drift och underhåll)
Studien redovisar ett förslag på plan för implementering av livscykelanalys i planering, projektering, byggande, drift och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur.
Artikelnr: TV17310