Webbutik

MENY

Förstudie demonstrationsprojekt av en bytespunkt - underlag till delredovisning av regeringsuppdrag mobilitet som en tjänst

Dokumentbeteckning: 2020:073

Förstudien utgör underlag för att välja plats för demonstrationsprojekt i arbetet med Trafikverkets regeringsuppdrag mobilitet som tjänst. I förstudien redovisas en kartläggning över 15 bytespunkter där förutsättningar för ett demonstrationsprojekt undersökts samt en nulägesbild över kombinerad mobilitet i Europa, Norden och Sverige.
Artikelnr: TVD-58621