Webbutik

MENY

Förebyggande underhåll (broar)

Dokumentbeteckning: 1998:102

Publikationen innehåller Vägverkets krav vid förebyggande brounderhåll. För varje upphandling kompletteras kraven i publikationen med krav som är speciella för aktuella broar.

Ersatt av Vägverkets publikation 2002:48

Artikelnr: TV000051