Webbutik

MENY

För din och trafikanternas säkerhet - utmärkning och utsättning av vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten

Dokumentbeteckning: 100591

Din arbetsplats ska vara säker. Du ska känna dig trygg. Och det ska trafikanterna också göra.  Därför finns det lagar, förordningar och föreskrifter som beskriver hur arbetsmiljön på en vägarbetsplats ska bli bra och säker för alla parter. Regelverk som alla ska rätta sig efter; vi på Trafikverket, din arbetsgivare och du som enskild individ.  Det finns förstås olika sätt att tolka regelverk. I det här häftet utgår vi från hur vi på Trafikverket tolkar och använder dem. Vi hoppas att det kan vara ett stöd i ditt dagliga arbete.

 

Arbetsplatsanpassad broschyr för yrkesbruk. Fickvänligt format.

Utgåva 4, juli 2020.
Artikelnr: TV17421
40,00 kr