Webbutik

MENY

Förutsättningar samt prognoser över persontrafikutvecklingen

Dokumentbeteckning: 2012:111

I Trafikverkets arbete med att utreda kapaciteten i transportsystemet till år 2050 genomförs analyser i form av samhällsekonomiska kalkyler med transportprognoser som grund. Denna rapport beskriver förutsättningarna för prognoserna samt prognoser över persontrafikutvecklingen till 2030 och 2050. Prognoserna här har genomförts för ett alternativ som kallas jämförelsealternativet.
Artikelnr: TV17222