Webbutik

MENY

Förundersökningar vid undermarksprojekt - Osäkerheter och deras hantering

Dokumentbeteckning: 2010:037

Denna publikation redovisar hur osäkerheter i förundersökningar och bergprognoser varierar i tunnelprojekt, beskriver hur de påverkar tider och kostnader samt föreslår hur hanteringen av dem kan förbättras.

Artikelnr: TV16583