Webbutik

MENY

Förstudie utvärdering av utrustning för heltäckande packningskontroll och homogenitet vid utförandet av asfaltsbeläggningar

Dokumentbeteckning: 2018:092

Dagens metoder för kvalitetskontroll av beläggningar som bygger på provning av borrkärnor har ett par problem, dels så är det ett mycket litet stickprov av beläggningen, och så lämnar det hål i beläggningen som behöver lagas. Utifrån detta behov av bättre packning- och homogenitetskontroll har Trafikverket under 2016 och 2017 drivit ett utvecklingsprojekt kring möjligheten att använda georadar i detta syfte. Ett georadarsystem av typ PavescanRDM införskaffades av Trafikverket, och har under 2017 använts i mätningar på ett antal olika beläggningar.
Artikelnr: TVD-16383