Webbutik

MENY

Förstudie till begreppsmodell för Trafikverket

Dokumentbeteckning: 2014:093

Trafikverket saknar en sammanhållen begreppsmodell för systematisering av information genom kedjan planering, projektering, genomförande och förvaltning av väg- och järnvägsanläggningar. Trafikverket vill undersöka möjligheterna att utveckla en begreppsmodell på branschgemensam grund för behovet av informationssystematik i samband med integrerad informationshantering.

Projektet innefattar mot bakgrund av Trafikverkets behov, bedömning av relevansen i
• vidareutveckling av BSAB-systemet enligt projektet Fokus I från Svensk Byggtjänst,
• begreppsmodell och begreppsdefinitioner i den reviderade versionen av ISO 12006-2,
• systematik i Trafikverkets interna system som t.ex. TEiP och BaTMan,
• alternativ internationell systematik för BIM.

Artikelnr: TV17728