Webbutik

MENY

Förstudie Sundsvall-Härnösand - slutrapport 2010-03-30

Dokumentbeteckning: 2010:071

Järnvägen Sundsvall-Härnösand har en relativt låg standard i jämförelse med anslutande sträckor norr och söderut. I syfte att ta fram förslag på genomförbara lösningar för att möta den framtida behov som ställs på banans utformning och funktion har denna förstudie tagits fram.

Artikelnr: TV16607