Webbutik

MENY

Förstudie Gemensam åtkomstpunkt för kombinerade mobilitetstjänster - Underlag till delredovisning av regeringsuppdrag mobilitet som en tjänst

Dokumentbeteckning: 2020:110

Förstudien ska undersöka möjligheten till en gemensam åtkomstpunkt med harmoniserade tekniska och affärsmässiga förutsättningar för att möjliggöra tredjepartsförsäljning av biljetter och andra kombinerade mobilitetstjänster.
Artikelnr: TVD-61064