Webbutik

MENY

Förstudie, Elproduktion i anläggningen, möjligheter och Trafikverkets roll

Dokumentbeteckning: 2019:071
Rapporten är resultatet av en förstudie som Trafikverket initierade under 2018 med syfte att ge Trafikverket underlag för hur verket ska gå vidare i frågan om storskalig elproduktion med solceller i den statliga väg- och järnvägsanläggningen. Rapporten behandlar bland annat potentialer, tekniska och juridiska hinder samt affärsmodeller.
Artikelnr: TVD-39720