Webbutik

MENY

Förstärkningsåtgärder väg 975 Näsåker, Sollefteå kommun - uppföljningsrapport

Dokumentbeteckning: 2017:140

Väg 975 mellan Näsåkers samhälle och kraftverket vid Nämforsen har under många år varit drabbad av problem med ytliga ras och erosion och reparerats vid ett flertal tillfällen. På uppdrag av Trafikverket genomfördes ett FUD-projekt under åren 2006-2010 för att försöka komma till rätta med problemen. Inom projektet diskuterades olika åtgärder som syftade till att öka släntens stabilitet, få kontroll på avvattning och tillse att en god vegetationstäckning uppkom. Flera olika, delvis nya, åtgärder föreslogs och genomfördes.
Artikelnr: TVD-7111

De åtgärder som genomfördes var jordspikar (slagna vinkeljärn och injekterade jordspik), olika typer av markskyddande åtgärder (nät och mattor), ingenjörsbiologiska förstärkningar samt åtgärder för att styra och avleda vatten från vägen. En mätstation för nederbörd, en så kallad VVIS station, installerades också. Ett omfattande övervakningsprogram samt skötselinstruktioner för vägen och åtgärderna togs fram. De utförda åtgärderna följdes uppunder ett par år efter installationen. En beskrivning av FUD-projektet finns redovisat i rapporten Erfarenhetsrapport förstärkningsåtgärder, väg 975 Näsåker (se Lundström och Ruin, 2016, dokumentbeteckning 2017:139).