Webbutik

MENY

Förstärkningsåtgärder väg 975 Näsåker - erfarenhetsrapport

Dokumentbeteckning: 2017:139

Väg 975 mellan Näsåkers samhälle och kraftverket vid Nämforsen har under många år varit drabbad av problem med ytliga ras och erosion och därför reparerats vid ett flertal tillfällen. På uppdrag av Trafikverket genomfördes ett FUD-projekt under åren 2006-2010 för att försöka komma till rätta med problemen. Inom projektet diskuterades olika åtgärder som syftade till att öka stabiliteten för vägen, få kontroll på avvattning, skydda markytan mot erosion och upprätta ett övervaknings- och skötselprogram. Flera olika, delvis nya, åtgärder föreslogs och genomfördes.
Artikelnr: TVD-7094

De åtgärder som genomfördes var jordspikning (slagna vinkeljärn och injekterade jordspik av typ Ischebeck titan), olika typer av erosionsskydd (nät och matta), ingenjörsbiologiska förstärkningar med sticklingar och grässådd, samt åtgärder för att styra och avleda vatten från vägen och slänten. En mätstation för nederbörd, en så kallad VVIS station, installerades också. Ett omfattande övervakningsprogram samt skötselinstruktioner för vägen och åtgärderna togs också fram. De utförda åtgärderna följdes upp fram till 2010.

Åtgärderna har i stort fungerat bra. Deformationerna, som har uppmätts i mätpunkter och i inklinometrar, är små för hela sträckan. Ungefär hälften av de etablerade salixsticklingar dog inom 1-2 år efter etableringen. Detta gäller framförallt i områden där all befintlig vegetation togs bort i samband med utförandet av skyddsåtgärder.