Webbutik

MENY

Förstärkningsåtgärder

Dokumentbeteckning: 2012:090

Det har länge funnits önskemål om en ny handbok som behandlar
förstärkningsprojektering, där man till största delen arbetar med åtgärder i befintlig vägsträckning och med primär finansiering i bärighetsanslaget.
Denna handbok är tänkt att vara ett stöd vid denna typ av projekt. Boken ger också tips kring inventering, utveckling av projektmål, formell handläggning och upphandling.
Artikelnr: TV17257