Webbutik

MENY

Förslag till ombyggnad av E18 mellan Hjulsta och Kista - Sammanfattning av samrådshandling för arbetsplan

Dokumentbeteckning: 2004:48

Denna trycksak är tillsammans med visningen av arbetsplan, en webbpresentation, samrådsmöten och andra åtgärder underlag för den demokratiska process som förhoppningsvis kommer att utmynna i ett beslut om utbyggnad enligt förslaget.

Artikelnr: TV11762