Webbutik

MENY

Förslag till nytt planeringssystem för transportsystemet

Dokumentbeteckning: 2010:031

Den 15 oktober 2009 uppdrog regeringen åt Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen att gemensamt lämna förslag till ett nytt planeringssystem för transportinfrastrukturen efter samråd med av regeringen utpekade aktörer. I denna publikation redovisas ett gemensamt förslag.

Artikelnr: TV16570