Webbutik

MENY

Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021- kortversion

Dokumentbeteckning: 2009:96

Denna redovisning är en kortversion som avser att ge en översiktlig bild av förslagets inriktning och effekter, trafikverkens arbetssätt och de föreslagna åtgärderna. För mer information om den bakomliggande analysen, de föreslagna åtgärderna och deras effekter hänvisas läsaren till den fullständiga redovisningen.

Artikelnr: TV16284