Webbutik

MENY

Förslag på åtgärder för minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn. Västerbottens län och Norrbottens län

Dokumentbeteckning: 2003:65

Transporter spelar en viktig roll i vårt samhälle idag och trenderna pekar på fortsatt ökat transportarbete, både för gods- och persontransporter. Transporterna förbrukar resurser i form av fossilt bränsle och orsakar utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Transportsystemet påverkar även luftkvaliteten, orsakar försurning, skapar trängsel och buller, orsakar skador på natur- och kulturmiljön samt tar allt större fysisk plats. I Västerbottens län och Norrbottens län var utsläppen av koldioxid (CO2) från transportsektorn, år 2000, cirka 1.6 miljoner ton. Syftet med denna utredning är att kartlägga vilka typer av åtgärder, för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn, som kan vara aktuella att genomföra i Västerbottens län och Norrbottens län fram till år 2010. Projektet syftar inte till att utveckla nya former eller typer av åtgärder utan att bedöma hur aktuell kunskap om olika åtgärder kan användas i länen.
Artikelnr: TV11568