Webbutik

MENY

Försök med variabla hastighetsgränser

Dokumentbeteckning: 88521

Vägverket testar variabla hastighetsgränser under åren 2003 - 2007 genom försök på 16 platser runtom i Sverige. På dessa ställen installeras omställbara vägmärken, som visar högsta tillåtna eller rekommenderad hastighet. Hastighetsgränsen ändras på vägmärkena när det till exempel är risk för halka eller köbildning eller när det finns oskyddade trafikanter på vägen. Hastigheten varieras mellan 30 och 120 km/tim och ändringarna kan ske i steg om 10 km/tim.
Artikelnr: TV10428