Webbutik

MENY

Företagens logistikanalyser – åtgärder för bättre resurseffektivitet och mindre miljöpåverkan

Dokumentbeteckning: 2013:095

I takt med att verksamheter inom tillverkning och handel blivit allt mer leverantörsberoende har det strategiska värdet av effektiv logistik ökat. Styrning av försörjningskedjornas effektivitet har blivit en strategisk fråga för företag. Effektiva försörjningskedjor har fått en avgörande betydelse för att åstadkomma ett efterfrågat marknadserbjudande och en kostnadseffektiv verksamhet. 

Transportlogistik, som denna studie främst omfattar har tidigare utgjort ett förhållandevis styvmoderligt hanterat område som inte erhållit tillräcklig uppmärksamhet. På grund av större fokus på försörjningskedjor men även ökande drivmedelspriser samt ett ökande miljö-, och klimatfokus har dock transporterna fått en allt större uppmärksamhet som en betydande affärskritisk del av försörjningskedjorna.

Ersätter publikation 2012:236

Artikelnr: TV17487