Webbutik

MENY

Föreskrifter för ledningsarbeten inom väg- och gatuområde

Dokumentbeteckning: DD104

Föreskriften gäller såväl i som ovan mark inom vägområdet där staten via Vägverket är väghållare och avser alla slags ledningar som till exempel ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, olja och gas (ej naturgas) samt elektriska starkströms- och svagströmsledningar.

Föreskrifterna gäller dock ej ledningar, som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande som tillkommit genom väghållarens försorg eller övertagits av denne (väganordning).
 
DD104 ersättes av 2000:84 2000-06-30.
Artikelnr: TV16223