Webbutik

MENY

Fördjupningsdokument Miljö Mindre Buller

Dokumentbeteckning: 2007:47

Fördjupningsdokument miljö, mindre buller, beskriver en strategi för hur Vägverket ska kunna nå samhällets krav på mindre buller från trafiken.
Strategin bygger på åtgärdsområden med samverkande åtgärder som tillsammans leder mot bästa störningsminskning. Den omfattar ljuddämpande fasader, tystare beläggningar och bättre stöd till kommunerna samt åtgärder för tystare trafik och fordon.
Strategin avses vara en grund för årliga verksamhetsplaner och målinriktade verksamhetsplaner.

Artikelnr: TV14229