Webbutik

MENY

Fördjupningsdokument jämställdhet 2008 - 2017

Dokumentbeteckning: 2007:60

Fördjupningsdokument jämställdhet 2008-2017 är ett fördjupningsdokument till Vägverkets Strategiska plan 2008-2017. Det beskriver mål och krav från omvärlden, en målbild av ett jämställt vägtransportsystem indelat i fem strategier, samt fyra åtgärdsområden. Åtgärdsområdena beskriver inriktning och prioritering av Vägverkets arbete med jämställdhet fram till 2010.
Artikelnr: TV15563