Webbutik

MENY

Fördjupningsdokument ITS 2008-2012

Dokumentbeteckning: 2008:58

I Vägverkets Strategiska plan 2008-2017 pekas det ut ett antal utmaningar och strategiska mål. I det här dokumentet kan du läsa om hur ITS-verksamheten bidrar för att uppnå dessa utmaningar och strategiska mål.

Artikelnr: TV15929