Webbutik

MENY

Fördjupad riskanalys ytvatten - Erken

Dokumentbeteckning: 2020:263

Som verksamhetsutövare för väg och järnväg och med ett utpekat ansvar i fastställda åtgärdsprogram i svensk vattenförvaltning, tar Trafikverket ansvar för skydd av vattenförekomster. En del i detta ansvar tas genom att utföra ett systematiskt riskanalysarbete för de vägar och järnvägar som kan riskera påverka vatten. Den fördjupade riskanalysen fokuserar på en sträcka av väg 76, där vägen passerar längs med sjön Erken och igenom samhället Svanbergas södra delar. Skyddsobjektet för föreliggande utredning utgör ytvattenförekomsten Erken. Erken har högsta prioritet i den regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län och det finns intresse att börja använda vattenresursen för dricksvattenförsörjning igen (fram till 2015 var Erken en ytvattentäkt).
Artikelnr: TVD-68829