Webbutik

MENY

Fördjupad riskanalys grundvatten – Vårsta: Botkyrka kommun

Dokumentbeteckning: 2020:258

Som verksamhetsutövare för väg och järnväg och med ett utpekat ansvar i fastställda åtgärdsprogram inom svensk vattenförvaltning, tar Trafikverket ansvar för skydd av vatten. En del i detta ansvar tas genom att utföra ett systematiskt riskanalysarbete för de vägar och järnvägar som kan riskera påverka vatten. Aktuella sträckor är belägna längs väg 225 och 226 vid Vårsta centrum och Malmsjön i Botkyrka kommun.
Artikelnr: TVD-68815