Webbutik

MENY

Fördjupad riskanalys grundvatten – Uttran

Dokumentbeteckning: 2020:259

Som verksamhetsutövare för väg och järnväg och med ett utpekat ansvar i fastställda åtgärdsprogram inom svensk vattenförvaltning, tar Trafikverket ansvar för skydd av vatten. En del i detta ansvar tas genom att utföra ett systematiskt riskanalysarbete för de vägar och järnvägar som kan riskera påverka vatten. Aktuella sträckor är belägna längs väg 226 i Tumba, Botkyrka kommun.
Artikelnr: TVD-68817