Webbutik

MENY

Fördjupad riskanalys grundvatten Turingeåsen-Turinge

Dokumentbeteckning: 2020:264

Som verksamhetsutövare för väg och järnväg och med ett utpekat ansvar i fastställda åtgärdsprogram i svensk vattenförvaltning, tar Trafikverket ett ansvar för skydd av vattenförekomster. En del i detta ansvar tas genom att utföra ett systematiskt riskanalysarbete för de vägar och järnvägar som kan riskera påverka vatten.

Aktuella sträckor är belägna längs väg 576 (väster om väg 511) och motorväg E20 i Nykvarns kommun.
Artikelnr: TVD-68856