Webbutik

MENY

Fördjupad riskanalys grundvatten Tullingeåsen-Ekebyhov, Riksten

Dokumentbeteckning: 2020:257

Som verksamhetsutövare för väg och järnväg och med ett utpekat ansvar i fastställda åtgärdsprogram i svensk vattenförvaltning, har Trafikverket ett ansvar för skydd av vattenförekomster. En del i detta ansvar tas genom att utföra ett systematiskt riskanalysarbete för de vägar och järnvägar som kan riskera påverka vatten. Föreliggande fördjupade riskanalys syftar till att huvudsakligen utifrån ett dricksvattenperspektiv redogöra för riskbilden som uppkommer där den statliga vägen 571 passerar grundvattenförekomsten Tullingeåsen – Ekebyhov, Riksten, en isälvsavlagring i vilken Tullinge vattentäkt är belägen. Vattentäkten är för närvarande tagen ur drift p.g.a. förorening av PFAS, men har tidigare försörjt invånarna i Tullinge, Botkyrka kommun med dricksvatten. Inga speciella naturvärdesperspektiv har identifierats för förekomsten.
Artikelnr: TVD-68822