Webbutik

MENY

Fördjupad riskanalys grundvatten Taxingeåsen-Taxinge

Dokumentbeteckning: 2020:265

Som verksamhetsutövare för väg och järnväg och med ett utpekat ansvar i fastställda åtgärdsprogram i svensk vattenförvaltning, tar Trafikverket ett ansvar för skydd av vattenförekomster. En del i detta ansvar tas genom att utföra ett systematiskt riskanalysarbete för de vägar och järnvägar som kan riskera att påverka vatten.

Föreliggande fördjupade riskanalys syftar huvudsakligen till att utifrån ett dricksvattenperspektiv redogöra för riskbilden som uppkommer där den statliga vägen E20 passerar grundvattenförekomsten Taxingeåsen, delar av en isälvsavlagring, som används för dricksvattenförsörjning. Inga speciella naturvärdesperspektiv har identifierats för förekomsten. Den aktuella sträckan av E20 är en fyrfältig motorväg och har en total längd på ca 1,4 km. Den går genom grön- och jordbruksområde i Nykvarns kommun.
Artikelnr: TVD-68857