Webbutik

MENY

Fördjupad riskanalys grundvatten Pålamalm - Haninge och Botkyrka kommun

Dokumentbeteckning: 2020:233

Som verksamhetsutövare för väg och järnväg och med ett utpekat ansvar i fastställda åtgärdsprogram i svensk vattenförvaltning, tar Trafikverket ansvar för skydd av vatten. Med grund i detta bedriver Trafikverket ett kontinuerligt riskanalysarbete av det statliga väg- och järnvägsnätet. Där behov föreligger genomförs också administrativa och/eller fysiska riskreducerande åtgärder för att förbättra vattenskyddet.

En översiktlig riskanalys för aktuella vägsträckor längs grundvattenförekomsten Pålamalm har genomförts. Den norra konfliktsträckan av väg 571 har vid riskbedömningen bedöms ha riskklass 3.Den södra delen av väg 571 liksom aktuell konfliktsträcka av väg 257 har bedömts ha riskklass 4.
Artikelnr: TVD-68657