Webbutik

MENY

Förbifarter och genomfarter effekter för trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet och markanvändning

Dokumentbeteckning: 1999:43

Syftet med denna rapport är att sammanställa befintlig kunskap från framförallt Sverige, Norge och Danmarkom fyra sätt att ta hand om genomfartstrafik. I rapporten görs en sammanställning av utförda studier när det gäller uppnådda effekter av respektive princip. Rapporten visar inte effekter av detaljutformningar i väg- och gatunätet.

Artikelnr: TV11124