Webbutik

MENY

Förbättra förutsättningarna för näringslivet - PM till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2017:160

Detta PM syftar till en kortfattad, samlad och övergripande redovisning av hur förslaget till nationell plan bidrar till att skapa goda förutsättningar för effektiva godstransporter såväl inom Sverige som till grannländerna och omvärlden i övrigt.
Artikelnr: TVD-7461