Webbutik

MENY

Förändringar i VGU

Den 26 juni 2015 publiceras en ny version av VGU, Vägar och gators utformning VV Publikation 2012:179, Publikation 2012:180, Publikation 2012:181 upphör härmed att gälla.

VGU, Vägar och gators utformning VV Publikation 2012:179, Publikation 2012:180 och Publikation 2015:181, får dock fortsätta att tillämpas i de projekt där upphandling av detaljprojektering eller byggande genomförts före 2015-06-26, för de projekt där arbetsplan lämnats för fastställelse före 2015-06-26, liksom i de fall då upphandling eller framtagande av arbetsplan påbörjats före 2015-06-26.
Artikelnr: TV000232