Webbutik

MENY

Förändrade trängselskatter i Stockholm - underlag för 2013 års Stockholmsförhandling

Dokumentbeteckning: 2013:110

Trängselskatten i Stockholm i sin nuvarande utformning infördes 2007 i enlighet med en regional överenskommelse som anger vad skatten ska användas till och att den ska utökas med trängselskatt även på Essingeleden när Förbifart Stockholm står klar samt att skattesatsen successivt ska öka i takt med inflationen.


Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att bistå förhandlingspersonerna med underlag bl.a. om förändring av trängselskattens utformning, vilket presenteras i denna rapport. Utgångspunkten som anges i uppdraget är att trängselskatten är en styrande skatt med huvudsyftet att öka framkomligheten för vägtrafiken. Därutöver kan trängselskatten bidra till att minska trafikens miljöpåverkan.

Artikelnr: TV17551