Webbutik

MENY

Fönsteråtgärder för att minska bullernivåer inomhus

Dokumentbeteckning: 100646

Buller är ett utbrett miljöproblem och är en av de störningar som berör flest människor i Sverige. Trafikverket arbetar tillsammans med andra myndigheter för att främja en god boendemiljö för boende längs med väg och järnväg. En av våra vanligaste åtgärder för att minska bullernivåerna inomhus är fönsterbyte, men vi kan också lägga till en ny ruta eller byta ut den gamla glasrutan.

Artikelnr: TV17576