Webbutik

MENY

Fågelsång eller inglasad balkong - om trafikbuller i tätort

Dokumentbeteckning: 89235

I den här skriften får du veta lite om
- hur buller påverkar hälsan
- hur man kan minska vägtrafikbullret
- vilka möjligheter det finns att få bidrag till det.

Skriften ges ut av Vägverket i syfte att stödja och underlätta kommunernas arbete med att minska vägtrafikbullret.

Artikelnr: TV16019