Webbutik

MENY

Färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägsystem

Dokumentbeteckning: 2019:113

Färdplanens syfte är att stegvis öka Trafikverkets kunskap kring ett uppkopplat och automatiserat vägtransport- system samt att undersöka var i det statliga vägsystemet nya tekniker och lösningar kan skapa störst nytta utifrån Trafikverkets målområden.
Artikelnr: TVD-44712