Webbutik

MENY

Färdplan för överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart

Dokumentbeteckning: 2020:054

Transportsektorn står inför stora utmaningar. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter i Sverige ska ha minskat med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. År 2045 ska nettoutsläppen av växt­husgaser vara helt borta. Under samma period förutspås transportbehovet öka kraftigt. Trafikverkets prognoser pekar mot att transportarbetet kan komma att öka med drygt 60 procent fram till 2040. För att möta det ökande behovet av godstransporter och de nationella klimatmålen behöver transportsektorn ställa om.
Artikelnr: TVD-62189

Transportsektorn står inför stora utmaningar. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter i Sverige ska ha minskat med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. År 2045 ska nettoutsläppen av växthusgaser vara helt borta. Under samma period förutspås transportbehovet öka kraftigt. Trafikverkets prognoser pekar mot att transportarbetet kan komma att öka med drygt 60 procent fram till 2040. För att möta det ökande behovet av godstransporter och de nationella klimatmålen behöver transportsektorn ställa om.