Webbutik

MENY

Externa och halvexterna affärsetableringar

Dokumentbeteckning: 2003:148

I rapporten görs en genomgång av existerade kunskap kring externa och halvexterna etableringar. Dessutom görs en kartläggning av etableringar i Sveriges kommuner samt en genomgång av argument och motiv bakom etableringar av externa och halvexterna köpcentra.

Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.

Artikelnr: TV11663