Webbutik

MENY

Exponerade för vägtrafikbuller år 2030 - trafik enligt basprognoser eller enligt klimatscenario 3

Dokumentbeteckning: 2018:199

Denna utredning visar på stora skillnader för buller orsakat av vägtrafiken mellan två alternativ för trafikutvecklingen. Alternativen är trafik enligt Trafikverkets basprognoser respektive trafik enligt Trafikverkets klimatscenario 3. Avsikten med utredningen är att den ska kunna vara en grund för Trafikverkets arbete med strategi och planer för bullerminskande och andra samhällsnyttiga åtgärder och för de prioriteringsanalyser som då behöver göras.
Artikelnr: TVD-29007