Webbutik

MENY

Etablering av Servicenivåer för trafikledning på väg - principer, utformning av nya rutiner, val av servicenivå

Dokumentbeteckning: 2016:173

Trafikledningen på väg är en verksamhet som sakta men säkert blivit allt mer avancerad. I våra storstadsområden har vi redan idag styrning av trafikflöden medan trafikledning på de flesta av våra vägar sker med enkla medel genom att vi förmedlar trafikinformation via olika kanaler till trafikanter och näringsliv.
Artikelnr: TV2843

Planering och prioritering för bättre förutsättningar för trafikledning på väg har förbättringspotential. Trafikledningsaspekterna kommer ofta in sent i planeringsprocessen eller rent av i efterhand. Verksamhetsområde Trafikledning (VO TL) ser ett behov av att förtydliga vilken kvalitet och servicenivå av trafikledning som kan tillhandahållas och under vilka förutsättningar, för att på så sätt få bättre samspel över verksamhetsområdesgränserna och därigenom åstadkomma ett mer effektivt nyttjande av vägtrafikledningen för att på så sätt
förbättra framkomligheten.


Tillsammans med representanter för Verksamhetsområde Investering (VO IV), Verksamhetsområde Underhåll (VO UH) och Verksamhetsområde Planering (VO PL), samt med både stads och landsbygdsperspektiv, har VO TL drivit ett projekt som undersökt hur vi kan förbättra planeringen. Genom att hitta en paketering av vår verksamhet kan vi säkra att rätt nivå på trafikledning finns på rätt plats.