Webbutik

MENY

Etablering av Servicenivåer för trafikledning på väg - modell för utbredning samt indatakvalité

Dokumentbeteckning: 2016:174

Trafikverket utreder potentialen i att införa servicenivåer för Trafikledning på väg. Tre servicenivåer (Grund, Mellan och Hög) föreslås för att kategorisera det statliga vägnätet. Etableringen av Servicenivåer är en rapportserie som beskriver olika aspekter av att införa servicenivåer för Trafikledning på väg. Införandet syftar till att anpassa servicen efter behov bättre än idag och ge ett Trafikverksgemensamt verktyg för tilldelning av servicenivåer. För mer grundläggande information om servicenivåer se, Rapport; Etablering av Servicenivåer för trafikledning på väg, Steg 1 Principer, utformning av nya rutiner, val av servicenivå.
Artikelnr: TV2844

I den här rapporten beskrivs hur tilldelningen av servicenivåer genomförs, hur ett minimum kontra optimumtänk kan bidra till mer samhällsekonomisk nytta och vilka riktlinjer och rekommendationer på indatakvalitet som bör gälla.

Arbetet har pågått under 2014-2016 och gått från idé till en färdig metod, redo att appliceras. För att säkerställa arbetet och metoden har flertalet Workshops anordnats med hjälp av experter inom olika verksamhetsområden på Trafikverket. Trafikledningscentralerna i Sverige har ett stort behov att kunna se, leda och styra trafiken och trafikanterna ska kunna förvänta sig olika typer av informationstjänster.  Rätt resurs på rätt plats.