Webbutik

MENY

Erosionsskydd i vatten vid väg- och brobyggnad

Dokumentbeteckning: 1987:18

I denna publikation behandlas erosionsskydd i vatten som skydd för väg- och brokonstruktioner - farleder. Publikationen ska kunna utgöra vägledning för projektering, dimensionering av erosionsskydd i vattendrag och farleder samt vågerosion.
Artikelnr: TV10816