Webbutik

MENY

Erfarenhetsrapport stabilitetsåtgärd med skumbetongsblock

Dokumentbeteckning: 2018:224

En ny förstärkningsmetod som bygger på gamla principer har använts för att åtgärda en järnvägssträcka 1 mil öster om Sollefteå i Västernorrlands län. Uppföljning visar att utförda åtgärder gett ett bra resultat och tillämpning av metod och materialval bör kunna användas i andra projekt.

Gjutna förhållandevis långa block av lätt skumbetong har förtillverkats och lagts ut korsvis för att lastkompensera och ersätta tungt jordmaterial under spår- och järnvägsöverbyggnad så att pågående deformationer i banunderbyggnaden avstannat. Använda skumbetongblock väger ca fyra gånger mindre än jorden som ersatts. Skumbetongblocken ger högre hållfasthet och jämnare homogena egenskaper än utbytt material vilket även bidrar till ökad stabilitet och bärighet för aktuell järnvägssträcka. Blockens storlek och placering har gjort att arbetet kunnat bedrivas etappvis och på sånt sätt att alla materialtransporter och maskiner kunnat nyttja hållfastheten i spårområdet. Vid placering av arbetsmaskiner och transporter på områden intill spåret har detta krävt omfattande och dyra förstärkningsåtgärder.
Artikelnr: TVD-34507