Webbutik

MENY

Erfarenheter med valvbågar

Dokumentbeteckning: 2008:68

Användningen av valvbågar har de senaste åren ökat men är fortfarande på en låg nivå sett över hur många vägtrummor som byts eller nyanläggs varje år. För att få till en ökad användning av valvbågar och få dessa att bli ett naturligt val krävs att ett antal frågor utreds och att den erfarenhet och kunskap som finns tillgänglig hos personer som arbetat med valvbågar kommer ut till övriga aktörer. Syftet med denna rapport har dels varit
att försöka ge svar på de frågor som finns angående valvbågar samt ge mer verktyg åt berörda aktörer att arbeta med.
Artikelnr: TV15862